Novice

Zvezdica plesalka na Planet TV

Kdaj otroka vpisati v gibalne aktivnosti. Prisluhni razmišljanju in izkušnjam pedagoginje in nekdanje balerine Janja Korpar Zvezdica plesalka

Na Planetu TV, lahko prisluhnete pogovoru s pedagoginjo Janjo Korpar in sedemletno Zabryno Bornšek iz Slovenskih Konjic, ki obiskuje 2. razred osnovne šole Pod goro. Twirling trenira v twirling klubu Slovenske Konjice, pod vodstvom Tine Jevšinek.
Obiskuje pa tudi individualne urice Zvezdica plesalka pod vodstvom balerine in učiteljice joge Janje Korpar.

Kdaj otroka vpisati h gibalnim aktivnostim?

Posebnost Zvezdice plesalke je prav v tem, da se otroci skozi gibanje učijo poslušati svoje telo ter izrazijo svoja pristna čustva.

Gibanje in ples v zgodnjem otroštvu igrata ključno vlogo pri celostnem razvoju otrok. Fizična aktivnost spodbuja zdrav telesni razvoj, izboljšuje motorične sposobnosti ter krepi mišice in kosti. Ples kot oblika gibanja hkrati razvija koordinacijo, ravnotežje in ritmični občutek, kar pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo in samozavest. Poleg tega ima gibanje tudi pomemben vpliv na kognitivni razvoj, saj spodbuja možganske funkcije, izboljšuje koncentracijo in spodbuja ustvarjalno razmišljanje. Socialni vidik plesa omogoča otrokom, da se učijo sodelovanja, izražanja čustev in gradnje socialnih veščin, kar je ključno za njihovo socialno in čustveno zrelost.

Kdaj uporabljati orodje?

Ali je to naslednja stopnja?

Ples z rekvizitom je za otroke izjemno pomemben, saj združuje fizično aktivnost z ustvarjalnostjo in domišljijo. Rekviziti, kot so trakovi, obroči, žoge ali palice, dodajo plesu dodatno dimenzijo, ki spodbuja otroke k raziskovanju različnih načinov gibanja in manipulacije predmetov. To krepi njihove fine in grobe motorične sposobnosti ter koordinacijo. Uporaba rekvizitov pri plesu prav tako spodbuja otroke k ustvarjanju zgodb in izražanju čustev, kar razvija njihovo emocionalno inteligenco. Poleg tega sodelovanje z rekviziti lahko poveča njihovo pozornost in koncentracijo ter jim omogoči, da skozi igro pridobivajo samozavest in se učijo sodelovanja v skupini.

Ali otroci razumejo kaj je to ples?

Otroci razumejo ples, ki ga učijo trenerji, predvsem skozi igro, posnemanje in ponavljanje. Trenerji s prilagojenimi metodami poskrbijo, da so plesne ure zabavne in dostopne, kar spodbuja otrokovo zanimanje in angažiranost. Otroci se učijo plesa preko vizualnih in verbalnih navodil ter s pomočjo demonstracij, kar jim omogoča, da razvijejo občutek za ritem, prostor in telesno izražanje. Pomembno je, da trenerji uporabljajo pozitivno povratno informacijo, ki krepi otrokovo samozavest in veselje do plesa. Skozi ta proces otroci ne le pridobijo plesne spretnosti, ampak tudi razvijajo disciplino, vztrajnost in sposobnost sodelovanja, kar prispeva k njihovemu celostnemu osebnostnemu razvoju.

Gibalne kartice Zvezdica plesalka za majhne in velike
https://zvezdicaplesalka.si/izdelek/gibalne-kartice-zvezdice-plesalke-za-majhne-in-velike/
Sprostitvene kartice Zvezdica plesalka za majhne in velike
https://zvezdicaplesalka.si/izdelek/kartice-pomiritve-in-sprostitve-za-majhne-in-velike/

Svetujem staršem:

Ali se je treba usmeriti v eno zvrst že zgodaj?

V predšolskem obdobju je izjemno pomembno, da otrokom ponudimo raznolike zvrsti dejavnosti, saj s tem spodbujamo njihov celostni razvoj. Raznolikost v dejavnostih, kot so različne oblike umetnosti, športa, naravoslovja in igre, omogoča otrokom, da raziskujejo svoje interese in talente ter razvijajo širok spekter spretnosti. Različne zvrsti dejavnosti prispevajo k razvoju finih in grobih motoričnih sposobnosti, kognitivnih funkcij, socialnih veščin in čustvene inteligence. Z vključevanjem različnih zvrsti v predšolski program omogočamo otrokom bogatejše izkušnje in boljšo pripravo na šolo ter nadaljnje življenje. Tako ustvarjamo okolje, kjer se lahko vsak otrok izrazi na svoj način in se razvija v skladu s svojimi individualnimi potrebami in potenciali.

Gibalne kartice Zvezdica plesalka za majhne in velike

Zakaj se svobodno izražati skozi gib?

Otrokom je izjemno pomembno omogočiti svobodno izražanje osebnosti, misli, čustev in občutkov ter reševanje konfliktov skozi gibanje in ples, saj jim to omogoča zdrav psihosocialni razvoj. Svobodno izražanje skozi gibanje in ples krepi otrokovo samozavest, saj se naučijo razumeti in sprejemati svoje telo ter izražati svoja čustva na nebesedni način. To pomaga pri razvijanju emocionalne inteligence, ki je ključna za upravljanje s stresom in reševanje konfliktov. Gibanje in ples omogočata otrokom tudi kreativno raziskovanje in sproščanje notranjih napetosti, kar prispeva k boljšemu duševnemu zdravju. Poleg tega svobodno izražanje v skupinskih aktivnostih, kot je ples, spodbuja socialno interakcijo, sodelovanje in empatijo, kar je ključno za gradnjo zdravih odnosov in socialnih veščin.

Zabryna Bornšek (twirling tekmovanje)

Did you like this? Share it!

Leave Comment