Program Program zateMladina in odrasli

Program je namenjen mladini in odraslim, ki si želijo spoznati in se razvijati v kvalitetnih gibalno-plesnih umetnostnih vsebinah. Program ZATE poteka po učnem načrtu Zvezdica plesalka in je prilagojen skupini. V učnem načrtu so začrtane vaje raztezalnih in ravnotežnih vsebin za moč, sprostitev in poživitev telesa, kot tudi osebne energije. S tem merimo na razvoj boljše drže, vitalnosti in moči telesa kot tudi estetike in harmonije, ki v telo vnaša večjo koordinacijo, kondicijo in razvijanje sposobnosti.

 • osvajanje boljše koordinacije in drže telesa - prebujanje interesa in ljubezeni do baleta, sodobnega in karakternega plesa, muzikalnosti in improvizacije
 • razvijanje večje samopodobe, samozavesti, vztrajnosti in delovnih navad
 • bolje obvladovanje svojega telesa, gibčnosti, plesne izraznosti
 • odkrivanje pravilnih ritmičnih, gibalnih in motoričnih prvin,
 • Odkrivanje in razvijanje gibalno-umetniških sposobnosti,
 • Pridobivanje znanja osnovnih in nadaljevalnih gibalno-umetniških prvin,
 • Omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 • Omogočanje osebnostnega razvoja plesalcev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostimi razvoja,
 • spodbujanje k večji samostojnosti, razmišljanju in medsebojnemu spoštovanju,
 • prebujanje interesa in ljubezni do plesa in plesnega izražanja,
 • spoznavanje lastnega telesa kot instrumenta za plesni izraz
 • razvijanje smisla za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim,
 • spoznavanje osnovnih plesnih elementov (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost …),
 • razvijanje občutka lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini),
 • razvijanje in pridobivanje boljše drže, vitalnosti in moči telesa,
 • usvajanje energetskega napajanja telesa,
 • osvajanje večje razteznosti, estetike giba in harmonije telesa,
 • pridobivanje večje koordinacije, koncentracije in kondicije,
 • sproščanje čustev, mišic v izraznosti,
 • razvijanje sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijanje boljše drže, vitalnosti in moči telesa,
 • razvijanje večje koordinacije, koncentracije in kondicije,
 • sproščanje čustev,energije v plesni izraznosti,
 • spoznavanje novih plesnih in gibalnih kombinacij in variacij, razvijanje sposobnosti samostojnega plesnega izražanja in koreografije,
 • razvijanje estetske tankočutnosti,
 • razvijanje vztrajnosti in delovnih navad,
 • razvijanje občutka in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave),
 • razvijanje sposobnosti posnemanja,
 • razvijanje sposobnosti koncentracije ter gibalni in ritmični spomin,
 • razvijanje in spoznavanje koordinacije pri gibanju mišic in drže telesa,
 • razvijanje gibalne sposobnosti telesa in fizične kondicije,
 • spoznavanje bogastva plesne zakladnice in njene ustvarjalce,
 • razumevanje temeljnih plesnih in ritmičnih zakonitosti,
 • spoznavanje oblik in zvrsti plesa in gibanja,
 • vrednotenje doživljanja plesa,
 • usposabljanje za individualno in skupinsko ustvarjanje,
 • spoznavanje možnosti in zahtev nadaljnjega plesnega izobraževanja,
 • učenje novih plesnih korakov, skokov in piruet po učnem načrtu prilagojenem članom programa
 • spoznavanje baletne, sodobne, karakterne plesne kombinacije in variacije,
 • razvijanje sposobnost samostojnega plesnega izražanja in plesne koreografije.