Program Plesni vrtecPredšolski otroci od 3.leta starosti naprej

Predšolski otroci v prvem letu spoznavajo svoje telo in njegove dele, ritem, prostor okoli svojega telesa, odnos do okolja in posameznikov oz. skupine skozi usmerjeno gibalno-rajalno igro brez abstraktnih oznak oz. pojasnil. Gibanje mora biti sproščeno in spontano. Otroci se skozi igro in svet pravljic razgibajo, plešejo, seznanijo s prvimi gibalno-umetniškimi prvinami, plešejo z naravnimi ritmičnimi-plesnimi rekviziti v skladu z zdravim in harmoničnim razvojem motorike, koordinacije in ritmičnosti.

Skozi plesno-prstne igre, klasično glasbo krepijo mišice in občutenje posameznega giba (stegovanju stopal in kolen, odpiranju v kolkih – en dehors, držanju hrbtnih mišic …) prav tako za raztegovanje, odprtost nog, za moč in obvladovanje hrbta.

 • osvajanje boljše koordinacije in drže telesa - prebujanje interesa in ljubezeni do baleta, sodobnega in karakternega plesa, muzikalnosti in improvizacije
 • razvijanje večje samopodobe, samozavesti, vztrajnosti in delovnih navad
 • bolje obvladovanje svojega telesa, gibčnosti, plesne izraznosti
 • odkrivanje pravilnih ritmičnih, gibalnih in motoričnih prvin,
 • Pridobivanje znanja osnovnih in nadaljevalnih gibalno-umetniških prvin
 • Omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
 • Omogočanje osebnostnega razvoja plesalcev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostimi razvoja,
 • spodbujanje k večji samostojnosti, razmišljanju in medsebojnemu spoštovanju
 • prebujanje interesa in ljubezni do plesa in plesnega izražanja,
 • spoznavanje lastnega telesa kot instrumenta za plesni izraz
 • razvijanje smisla za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim,
 • spoznavanje osnovnih plesnih elementov (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost …),
 • razvijanje občutka lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini),
 • razvijanje sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijanje estetske tankočutnosti,
 • razvijanje vztrajnosti in delovnih navad,
 • razvijanje občutka in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave),
 • razvijanje sposobnosti posnemanja,
 • razvijanje sposobnosti koncentracije ter gibalni in ritmični spomin,
 • razvijanje in spoznavanje koordinacije pri gibanju mišic in drže telesa,
 • razvijanje gibalne sposobnosti telesa in fizične kondicije,
 • spoznavanje bogastva plesne zakladnice in njene ustvarjalce,
 • razumevanje temeljnih plesnih in ritmičnih zakonitosti,
 • spoznavanje oblik in zvrsti plesa in gibanja,
 • vrednotenje doživljanja plesa,
 • usposabljanje za individualno in skupinsko ustvarjanje,
 • spoznavanje možnosti in zahtev nadaljnjega plesnega izobraževanja.