Program Plesna šola Od 6. leta starosti naprej

Vsebine PLESNEGA VRTCA širimo in poglabljamo ter skušamo doseči bolj nadzorovano gibanje in dajše sekvence s sinhronim / asinhronim gibanjem. 1. triada otrok obvladuje prostor, samostojno gibanje, gibanje v skupini / paru. S posnemanje in dopolnjevanjem poskušamo uveljaviti preproste gibalno-umetniške aktivnosti klasičnega baletne tehnike (npr. pas de bourrée, échappé, pas de chat, glissade, changement, balancé, …), v plesno karakternost, ritmičnost in izraznost.V plesnem programu PLESNA ŠOLA I nadzorujemo dihanje, ki je vselej povezano z gibanjem in improvizirano na dano glasbo – z določeno vsebino ali brez nje, vadimo tudi preproste, realistične pantomimske gibe, urimo spomin in ritmičnost v različnih taktovskih načinih in preprostih ritmih. Otroci spoznavajo zapletene plesne oblike, geometrične in domišljijske plese, rajalne igre in didaktične plesne igre.

 • osvajanje boljše koordinacije in drže telesa - prebujanje interesa in ljubezeni do baleta, sodobnega in karakternega plesa, muzikalnosti in improvizacije
 • razvijanje večje samopodobe, samozavesti, vztrajnosti in delovnih navad
 • bolje obvladovanje svojega telesa, gibčnosti, plesne izraznosti
 • odkrivanje pravilnih ritmičnih, gibalnih in motoričnih prvin,
 • Pridobivanje znanja osnovnih in nadaljevalnih gibalno-umetniških prvin
 • Omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
 • Omogočanje osebnostnega razvoja plesalcev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostimi razvoja,
 • spodbujanje k večji samostojnosti, razmišljanju in medsebojnemu spoštovanju
 • prebujanje interesa in ljubezni do plesa in plesnega izražanja,
 • spoznavanje lastnega telesa kot instrumenta za plesni izraz
 • razvijanje smisla za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim,
 • spoznavanje osnovnih plesnih elementov (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost …),
 • razvijanje občutka lastne vrednosti (samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini),
 • razvijanje sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijanje estetske tankočutnosti,
 • razvijanje vztrajnosti in delovnih navad,
 • razvijanje občutka in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave),
 • razvijanje sposobnosti posnemanja,
 • razvijanje sposobnosti koncentracije ter gibalni in ritmični spomin,
 • razvijanje in spoznavanje koordinacije pri gibanju mišic in drže telesa,
 • razvijanje gibalne sposobnosti telesa in fizične kondicije,
 • spoznavanje bogastva plesne zakladnice in njene ustvarjalce,
 • razumevanje temeljnih plesnih in ritmičnih zakonitosti,
 • spoznavanje oblik in zvrsti plesa in gibanja,
 • vrednotenje doživljanja plesa,
 • usposabljanje za individualno in skupinsko ustvarjanje,
 • spoznavanje možnosti in zahtev nadaljnjega plesnega izobraževanja.