Program Individualne urice

Razvijanje tehničnih in muzikalnih prvin do stopnje celovitega uresničevanja ciljev in brezhibnega obvladovanja vsebin, izražanje v gibalno-umetnostnih tehnikah s poudarkom na ritmično-razgibalnih vajah, celostnem raztezanju in pravilnem sproščanju telesa v gibanju.