Program Individualne plesne urice

Intenzivnejše razvijanje tehničnih in muzikalnih prvin do stopnje celovitega uresničevanja ciljev in brezhibnega obvladovanja vsebin, izražanje v gibalno-plesni tehniki klasičnega, sodobnega in karakternega plesa s poudarkom na ritmično-razgibalnih vajah, celostnem raztezanju in pravilnem sproščanju telesa v plesnih etidah in kreacijah, predpisanih v učnem načrtu Plesne šole Zvezdica plesalka.